×
ACCOUNT

MY ACCOUNT
Shopping Cart
HOME
PRODUCTS
SHOP
GALLERY
ABOUT US
CONTACT US
EN
TH

Articles

วิธีปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัส “สารเคมี” รั่วไหล-สูดดม “ควันไฟ”

วิธีปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัส “สารเคมี” รั่วไหล-สูดดม “ควันไฟ”

ในแถบต่างจังหวัด หรือเขตอุตสาหกรรมที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ เช่น การไฟไหม้ หรือระเบิดของโรงงาน หรือรถขนส่งสารเคมีต่างๆ สารเคมีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ ดังนั้นหากเกิดเหตุขึ้น เราควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือตัวเอง และคนอื่น รวมถึงทราบวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีที่อาจทำให้บาดเจ็บได้

อาการที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสัมผัสกับสารเคมีอันตรายวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมี-สูดควันไฟ

เมื่อสารเคมีสัมผัสผิวหนัง หรือเข้าตา

เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดม

วิธีช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่น เมื่ออยู่ในสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมควันพิษจากสารเคมี

  1. พยายามออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด หากออกมาได้แล้ว แต่พบว่ามีคนที่ยังติดอยู่ห้ามกลับเข้าไปเด็ดขาด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
  2. ถึงแม้เหตุการณ์ไฟไหม้จะสงบลงแล้ว ยังไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
  3. เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ได้กลับบ้านไปแล้วควรพักผ่อน ดื่มหรือจิบน้ำเพิ่มขึ้น
  4. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก ไอ ระคายเคืองตา ควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที
  5. ติดตามข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ที่มา : Sanook